#

Regál s výsuvnými policemi DRIVER BOX

Regál s výsuvnými policemi DRIVER BOX

Skladové zařízení DRIVER BOX je sestaveno pro skladování plošného a tabulového materiálu, např. plechů. Zařízení disponuje výsuvnými rovinami „šuplíky“. Pohyb zakládacích rovin je možný ručně nebo pomocí elektrickými pohony. Výsuvný skladovací box je sestaven ze tří základních konstrukčních celků – boxu, dveří boxu a výsuvů. Kostra boxu je svařovaná konstrukce, doplněná zavětrovacími prvky, konstrukčními prvky pro uchycení dveří a ukotvení boxu k podlaze. Dveře boxu jsou sestaveny ze svařovaných konstrukcí dvou křídel, konstrukčními prvky pro zajištění pojezdu výsuvu a zajištění dveří v poloze. Výsuv je svařovaná konstrukce – plošinka, doplněná konstrukčními prvky pro zajištění pojezdu a umožňující vhodné uložení materiálu. Výsuvný skladovací box je možné standardně uvést do dvou poloh – základní („šuplíky“ zasunuty) nebo pracovní („šuplíky“ vysunuty). Poloha pojezdu výsuvu je omezena koncovými dorazy pro pojezd na křídlech dveří. Je zajištěno omezení pojezdu i směrem do zakladače při zasouvání zpět. Výsuvy boxu jsou na horní ploše doplněny obvykle příčnými nosníky, které zajišťují navýšení skladovaného stohu tabulí proti konstrukci výsuvu. Tohoto navýšení uloženého materiálu je možné využít pro manipulaci například balíku plechu vysokozdvižným vozíkem. Z výsuvu, který je v pracovní poloze je možno jednotlivé tabule uskladněného materiálu odebírat ručně, nebo jeřábem s vhodným přídavným zařízením.