#

Pojízdné paletové regály MOBIPAL

Pojízdné paletové regály MOBIPAL

Pojízdné regálové systémy MOBIPAL jsou sestavou podvozku a regálů pro palety ale i jiné uskladněné skladovací jednotky. Pojízdné regály se pohybují po kolejnicích vsazených do podlahy. Pohyb zajišťuje soustava elektropohonů. Funkčnost zařízení a bezpečnost obsluhy řídí a kontroluje řídící volně programovatelný systém. Pojízdnými regálovými systémy MOBIPAL je možné zvýšit kapacitu skladu až o 100% vůči standartním skladům se stacionárními regály a uličkami. Vhodné jsou pro všechny typy skladů, ve kterých je nutné na minimálním prostoru dosáhnout vysoké skladovací kapacity. Předností je možnost rozšíření skladové kapacity ve stávajícím prostoru, úspora investičních nákladů při budování nových skladových prostor a úspora provozních nákladů. Ekonomický efekt je zvlášť výrazný u mrazíren.

Skladování paletového zboží

MOBIPAL – Mrazírny

Skladovací řešení pro odvětví rybolovu a mraženého průmyslu.