#

Patrové sklady

Patrové sklady

Plošiny ve vícepodlažních (patrových) skladech jsou určeny pro skladování nejrůznějšího drobného materiálu. Předností těchto plošin je maximální využití výšky skladovacího prostoru v uvažovaném půdorysu stavby. Ocelové konstrukce skladovacích plošin jsou navrženy tak, aby nejlépe vyhověly požadavkům zákazníka. Variabilita a uspořádání jedno nebo dvoupodlažních plošin vychází ze základního modulového uspořádání s možností přizpůsobení konstrukce konkrétnímu prostoru. Přístup obsluhy do jednotlivých podlaží je zajištěn ocelovým schodištěm. Umístění schodiště je řešeno dle dispozičního návrhu stavby s ohledem na potřeby uživatele. Doprava zboží do pater je řešena přes předávací místo, případně výtahem. Bezpečnost pohybu obsluhy v jednotlivých patrech plošin je zajištěna trubkovým zábradlím. Všechny prvky skladovacích plošin jsou na místě realizace montážně spojovány pomocí šroubů nebo systému závěsů. Svařování je zcela vyloučeno. Nosné konstrukce mohou být přizpůsobeny a upraveny pro možnost etapové výstavby.