#

Konzolové regály UNIKANT

Konzolové regály UNIKANT

Konzolové regály UNIKANT jsou sestaveny ze sloupů, na nich upevněných ramen a horizontálních, diagonálních výztuh. Konzolové regály jsou určeny především pro ukládání tyčového nebo deskového materiálu pomocí manipulačních prostředků nebo ručně. Materiál je na nosníky regálu zakládán jednotlivě, jako svazek nebo jiná manipulační jednotka. Uložen je vždy na dvou nebo více nosnících téže ukládací úrovně regálu. Při použití zvláštního příslušenství schváleného výrobcem regálů je možný i jiný způsob uložení. Pro zakládání do regálu může být použito různých typů manipulačních prostředků – podle druhu ukládaného materiálu. Regály jsou určeny pro zakládání pomocí vysokozdvižných vozíků, nebo zvláštních zakladačů. Regály v malé výšce je možné obsluhovat ručně, pokud to charakter materiálu bezpečně umožní.