#

Automatizované vertikální sklady LONG SPAN TOWER

Automatizované vertikální sklady LONG SPAN TOWER

Automatický vertikální skladovací systém LS Tower je určen pro ukládání dlouhého úzkého materiálu. Nejčastěji je využíván pro skladování tyčí a profilů. Minimální sestava systému je vytvořena z robustní svařované konstrukce dvojvěže, s volitelným půdorysem i výškou. Dvojvěž je přizpůsobená pro ukládání jednotlivých manipulačních jednotek ve dvou věžích (sloupcích) proti sobě. Kontejnery manipulačních jednotek jsou svařované konstrukce, dimenzované podle typických přepravních formátů a hmotností hutních profilových tyčí a trubek. Extraktor je součástí zvedacího manipulátoru, provádí horizontální přesuny manipulační jednotky z/do ukládacích pozic obou stran věže na zvedací zařízení, které přesouvá jednotku ve vertikálním směru mezi pozicí uložení ve věži a předávacím manipulátorem v ergonomické výšce. Předávací manipulátor horizontálním pojezdem zajistí přesun výdejového stolu s kontejnerem a materiálem do definované vzdálenosti od zařízení. Manipulace svazků a jednotlivých tyčí je obvykle prováděna jeřábem s úvazkem nebo magnetem. V případě potřeby manipulace celých svazků pomocí vysokozdvižného vozíku je možno zajistit volitelný „přízdvih“ materiálu v předávací pozici.