Sportovní hry Kreditu – 1. ročník

Zápis disciplín

Vámi vybrané disciplíny zapisujte na přihlášky vyvěšené na nástěnkách. Minimální počet disciplín, kterých se každý zaměstnanec zúčastní, jsou dvě, maximální počet není omezený.
Sportovní den bude zahájen fotbalem v 9:00, po jeho skončení v 10:30 začnou ostatní disciplíny.
V každé disciplíně budou vyhlášeni 3 vítězové po skončení všech disciplín.

Občerstvení

Během dne bude zajištěno občerstvení a hudba.

Každý dostane 5 žetonů na nápoj zdarma, kterými bude pivo či kofola. K jídlu budou podávány klobásy a kýty s pečivem.
Uvítáme každou hospodyňku, která by se chtěla pyšnit svými pekařskými či cukrářskými výrobky.