Pojízdný konzolový regál s výsuvnými rameny MOBITELEKANT

Pojízdný skladový systém MOBITELEKANT je zařízení vzniklé spojením skladových systémů Mobikant a Telekant. Podvozky se podle potřeby posunou tak, aby se vytvořila ulička v místě požadované manipulace. Novou hodnotou pro provozovatele zařízení jsou elektrické výsuvné teleskopické konzoly MOBITELEKANT-E.

 

MOBITELEKANT je určený pro skladování dlouhých jednotek, tyčí, svazků hutního materiálu, dlouhých beden, profilů, ale i deskového materiálu. Regálem typu Mobitelekant lze proměnit až 80% současné manipulační plochy na efektivní skladovací kapacitu.  Zařízení je možné instalovat i na málo přístupných místech nebo v těsné blízkosti technologie, který skladovaný materiál zpracovává. MOBITELEKANT přináší také nové provozní možnosti. Ukládací prostor regálu je možné rozdělit dělícími trny. Tím vzniknou na ukládací rovině dvě nebo více úzkých sekcí, do kterých je možné přehledně a odděleně uskladnit více druhů materiálu při stoprocentní dostupnosti každého z nich. Podobně je tomu i při hospodaření s odřezky a zbytky materiálu.

 

 • MOBITELEKANT je obvykle sestaven jako dvoustranný, výjimečně jednostranný.
 • Zakládání materiálu je možné pouze jeřábem.

Vlastnosti

 • Otvory ve výsuvu pro přípravu zarážky na rozdělení materiálu – standardně otvory po 100mm
 • Zarážky pro rozdělení materiálu
 • Ochrana výsuvů ramen – např. pryž (při skladování nerezu)
 • Schůdky s plošinkou (při zakládání horních pater)
 • Schůdky s plošinkou (při zakládání horních pater)

Přednosti

 • Provedení: Jednostranné nebo Oboustranné
 • Velikost sestavy: Pro materiál délky max. 12 000 mm ale i více
 • Standardně pro dlouhé tyčové materiály délky 6m (regál není vhodný pro plechy)
 • Pohon výsuvu – Ruční klikou, prostřednictvím převodového mechanismu nebo tlačítkem přes elektrický pohon.
 • Výška regálu: Obvykle do 5 000 mm
 • Délka výsuvného ramene: 600 – 1 200 mm
 • Nosnost výsuvného ramene: 600kg/ 1 500 kg
 • Založení tyčového materiálu min. přes dvě ramena. Nosnost jedné výsuvné úrovně je až 3000kg. Při založení na více ramen získáme vyšší nosnost výsuvné ukládací úrovně. Např. při založení přes čtyři výsuvná ramena je nosnost úrovně až 6000kg.
 • Místo skladování: vnitřní
 • Výšková přestavitelnost konzol: nelze/ ramena jsou součástí sloupů
 • Barevné provedení: sloupy modrá RAL5010, ramena červená RAL 3000, jiné odstíny po dohodě (práškový lak - komaxit)
 • Systém MOBITELEKANT-E umožní zabezpečení materiálu před neoprávněnou manipulací (případným zcizením) tím, že řízení je uzamčeno a může vyskladňovat pouze pověřená osoba, což u skladů se stacionárními běžnými konzolovými regály není možné.
 • Bezpečnost obsluhy při manipulaci je zajištěna bezpečnostními prvky, optickými závorami a řízením znemožňujícím zakázané operace.
 • Zařízení lze koncipovat a vyrobit přesně na požadavky zákazníka.Řízením optimalizovaných skladových procesů lze zajistit umísťování rychle obrátkového zboží do spodních pater a depozitních položek do horních pater. Tím se zkrátí manipulační časy. Zařízení umožňuje přehledný popis jednotlivých lokací a snadnou možnost orientace. Kromě hutního materiálu a dlouhých profilů lze uskladňovat deskový materiál a ten manipulovat vakuovým adaptérem – přísavkami na jeřábu, magnety nebo elektromagnety.
 • Celé zařízení lze ovládat dálkovým ovládáním, jak jeřáb, tak regály a výsuvy. Tím se zvyšuje komfort a bezpečnost obsluhy.
 • Regál je možno dovybavit ukládacími vanami, koši a nosnými rámy pro ukládání kratšího zboží nebo kusového materiálu, který lze manipulovat jeřábem.
 • V případě skladování dlouhých profilů, které se vlastní vahou prohýbají a hrozí vypadnutí z ukládací roviny, lze ramena regálu doplnit zábranami proti vypadnutí skladovacími koši.
 • Drobnější kusy je možné vyskladňovat ručně ze spodních pater regálů a tím urychlit manipulaci.
 • Zařízení lze instalovat i do stávajících prostor, kdy jsou koleje integrovány do drážek v původní podlaze. Koleje jsou následně podlity podlévací vysoko pevnostní nesmrštivou hmotou a podlaha je zarovnána od výšky kolejí.
 • Zařízení lze řídit počítačem vybaveným programem pro optimalizované řízení skladu.

Pojízdný konzolový regál a elektrickými rameny MOBITELEKANT-E

Novou hodnotou pro provozovatele zařízení jsou elektrické výsuvné ukládací konzole. Jednotlivé výsuvy jsou ovládány pomocí dálkového ovladače. MOBITELEKANT-E je určený pro zakládání materiálu pomocí mostového jeřábu. Zakládání materiálu je možné pouze jeřábem pro skladování dlouhých jednotek, tyčí, svazků hutního materiálu, dlouhých beden, profilů, ale i deskového materiálu. Zařízení se pohybuje po instalovaných kolejích v podlaze haly. Podvozky nesou speciální elektrifikované teleskopické konzolové regály. Podvozky se podle potřeby posunou tak, aby se vytvořila ulička v místě požadované manipulace. Jednotlivá výsuvná ramena, jejichž počet, dimenzování a rozměry, jsou konfigurována podle specifických rozměrů a konkrétního zadání zákazníka. Šířka uličky závisí na délce výsuvu pohyblivých teleskopických ramen a také, aby bylo možné materiál bezpečně odvázat či uvázat a zajistit na hák mostového jeřábu. Podvozky i výsuvy jsou poháněné elektrickými převodovkami. Řízení pohonů ze možné z ovládacích panelů nebo dálkovým rádiovým ovládáním. Bezpečnost zajišťuje soubor technických opatření bezpečnostními elektronickými prvky.

Thumbnail

Více informací pro Vaše řešení kontaktujte naše obchodní zástupce.

Zdeněk Crla

Obchod Čechy, Slovensko, K-Towers

zdenek.crla@kredit.cz

+420 602 787 440

Lukáš Šlapal

Obchod Morava, Slovensko, K-Towers

lukas.slapal@kredit.cz

+420 730 591 299

Karel Prchal

Obchodní zástupce, Čechy

karel.prchal@kredit.cz

+420 733 688 787