#

Pojízdné výsuvné konzolové regály MOBITELEKANT

Pojízdné výsuvné konzolové regály MOBITELEKANT

Pojízdný skladový systém MOBITELEKANT je zařízení vzniklé spojením skladových systémů Mobikant a Telekant. Novou hodnotou pro provozovatele zařízení jsou výsuvné ukládací teleskopické konzoly. Jednotlivé výsuvy jsou manipulovány mechanickou klikou. Zakládání materiálu je možné pouze jeřábem. MOBITELEKANT je určený pro skladování dlouhých jednotek, tyčí, svazků hutního materiálu, dlouhých beden, profilů, ale i deskového materiálu. Regálem typu Mobitelekant lze proměnit až 80% současné manipulační plochy na efektivní skladovací kapacitu.  Zařízení je možné instalovat i na málo přístupných místech nebo v těsné blízkosti technologie, který skladovaný materiál zpracovává. MOBITELEKANT přináší také nové provozní možnosti. Ukládací prostor regálu je možné rozdělit dělícími trny. Tím vzniknou na ukládací rovině dvě nebo více úzkých sekcí, do kterých je možné přehledně a odděleně uskladnit více druhů materiálu při stoprocentní dostupnosti každého z nich. Podobně je tomu i při hospodaření s odřezky a zbytky materiálu. MOBITELEKANT je obvykle sestaven jako dvoustranný, výjimečně jednostranný.

Pojízdné výsuvné konzolové regály MOBITELEKANT-E

Novou hodnotou pro provozovatele zařízení jsou elektrické výsuvné ukládací konzole. Jednotlivé výsuvy jsou ovládány pomocí dálkového ovladače. MOBITELEKANT-E je určený pro zakládání materiálu pomocí mostového jeřábu. Zakládání materiálu je možné pouze jeřábem. MOBITELEKANT-E je určený pro skladování dlouhých jednotek, tyčí, svazků hutního materiálu, dlouhých beden, profilů, ale i deskového materiálu. Zařízení se pohybuje po instalovaných kolejích v podlaze haly. Podvozky nesou speciální elektrifikované teleskopické konzolové regály. Podvozky se podle potřeby posunou tak, aby se vytvořila ulička v místě požadované manipulace. Jednotlivá výsuvná ramena, jejichž počet, dimenzování a rozměry, jsou konfigurována podle specifických rozměrů a konkrétního zadání zákazníka. Šířka uličky závisí na délce výsuvu pohyblivých teleskopických ramen a také, aby bylo možné materiál bezpečně odvázat či uvázat a zajistit na hák mostového jeřábu. Podvozky i výsuvy jsou poháněné elektrickými převodovkami. Řízení pohonů ze možné z ovládacích panelů nebo dálkovým rádiovým ovládáním. Bezpečnost zajišťuje soubor technických opatření bezpečnostními elektronickými prvky.