Gonvarri Strategic Meeting 2023

V německém Frankfurtu se uskutečnil výroční Group Management Meeting 2023 s více než 60 účastníky ze 17 zemí. Mezi nimi nechyběli ani zástupci z řad Kredit Gonvarri Material Handling. Cílem setkání bylo průběžné hodnocení Strategického Plánu 2022-2024 na základě doposud dosažených výsledků. Témata Strategického plánování jsou především lidé, vývoj orientovaný na zákaznickou iniciativu a přidané hodnoty. Mimo jiné zde zazněl i plán přechodu k emisní neutralitě.