Leadership Meeting 2023

První den konference zahájil Jon Riberas, výkonný předseda představenstva společnosti Gonvarri Industries. Poté Francisco J. Riberas, předseda představenstva společnosti Gestamp, představil výsledky, vyhlídky a výzvy společnosti Gestamp. Josu Calvo, generální ředitel společnosti Gonvarri Industries, představil finanční výsledky a projekty, do kterých je společnost zapojena.

Baris Ciftci ze Světové ocelářské asociace hovořil o trendech v oblasti oceli, uhlíkové neutralitě a jejím dopadu na obchodní toky s ocelí, po něm vystoupili Carlos Vieira (ředitel oddělení nákupu společnosti Gonvarri) a Pedro Velasco (ředitel dodavatelského řetězce GRI), kteří hovořili o strategii Green Steel.

Druhý den začal prezentací o nových rolích a funkcích technologie ve společnosti Gonvarri, které se zúčastnili Javier López Galino (technický ředitel společnosti Gonvarri), Petr Ševčík (regionální manažer South EU & Kredit), Fredrik Henriksson (regionální manažer GMH Nordic region), Antonio Amengual (ředitel Road Steel), Christopher Atassi (ředitel Solar Steel).

Emilio Ros (zástupce generálního ředitele společnosti Hidria) přednesl prezentaci, v níž podrobně vysvětlil činnost společnosti Hidria.

Dále vystoupila hostující Arancha Martínezová, která hovořila o projektech své nadace itwillbe.org, a doprovodila ji Pilar Cánovasová, ředitelka nadace Lo Que De Verdad Importa, která představila projekt "Improved Reality" nadace Aladina, na němž Gonvarri spolupracuje.

Juan Francisco Chicote, manažer společnosti Gonvarri ve Valencii, pak představil projekt Zdraví a bezpečnost při práci (Por ti Por Mi). Juan Llovet (podnikový ředitel pro komunikaci a udržitelnost) a Eduardo Fernández (manažer pro udržitelnost) pak hovořili o vývoji plánu společnosti na uhlíkovou neutralitu.

Nakonec zasedání uzavřel Josu Calvo shrnutím hlavních myšlenek, které byly během dvoudenního sjezdu k vidění.