KREDIT má svou fotovoltaiku

Vážení kolegové, určitě jste si všimli, že na střechách haly X a přístřešku haly III se v minulých dvou měsících instalovaly fotovoltaické panely. Na konci měsíce června pak byly v areálu KREDIT postaveny dva přístřešky, které jsou nedílnou součástí právě dokončované fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) firmy KREDIT, která by měla zajistit výrobu cca pětiny její celkové roční spotřeby elektrické energie.

Tak jako většina firem a domácností v této době hledá i naše firma možnosti, jak co nejvíce snížit závislost na dodávkách energií, případně přímo snížit její spotřebu. Firma KREDIT nepatří mezi energeticky náročné firmy, a tak pro nás byla donedávna důvodem k tomuto hledání prioritně jen ochrana životního prostředí. Ta patří mezi hlavní priority celé skupiny Gonvarri, jejíž součástí je KREDIT od roku 2019 . Od konce roku 2021 je ale hlavní důvod zcela jiný. Nejdříve došlo k lokální české krizi v dodávkách plynu a elektrické energie díky pádu jednoho z největších dodavatelů této komodity v Česku firmy Bohemia Energy, od níž jsme odebírali obě komodity, a následně jen, několik měsíců poté, odstartovala válka na Ukrajině krizi celoevropskou. Ta omezila tradiční zdroje plynu, elektrické energie i pohonných hmot. V důsledku uvedených skutečností se vyšplhaly ceny těchto komodit do dosud nepředstavitelných úrovní. A to byly zásadní události, díky kterým si vedení naší firmy dalo jednoznačný cíl - minimalizovat dodávky energií, a snížit tak závislost na tomto neklidném trhu.

Po okamžitých krocích typu stanovení teplotního limitu pro vytápění kancelářských i výrobních prostor rozhodlo vedení firmy o pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny. O tomto projektu se vážně uvažovalo již v roce 2019, kdy byly zpracovány první studie a navrženy první varianty možných řešení. V době stabilních cen energií byla však návratnost této investice příliš vysoká, a proto tento projekt neměl v plánu investic tak vysokou prioritu. S příchodem epidemie Covid19 se pak práce na projektu zastavily a byly obnoveny až v polovině roku 2021, kdy vláda ČR vyhlásila dotační program Plán národní obnovy s významně výhodnějšími podmínkami, než požadovaly dosavadní dotační programy. A když pak v závěru roku 2021 přišla vzpomínaná energetická krize, bylo o zahájení projektu výstavby vlastní FVE rozhodnuto. V květnu 2022 byla podána žádost o dotaci z tohoto programu, která pokryje cca 28 % této cca pětimilionové investice. Po formálním přijetí žádosti byly ihned zahájeny projektové práce a nezbytné administrativní úkony pro povolení realizace FVE. Byla uzavřena smlouva o připojení fotovoltaické elektrárny na distribuční síť s jejím provozovatelem společností EG.D a ještě do konce roku 2022 byla získána potřebná souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a místního stavebního úřadu. V tomto okamžiku již realizaci projektu nic nebránilo.

Jako dodavatel fotovoltaického systému byla vybrána firma Nobility Brno. S touto firmou jsme spolupracovali již od roku 2019, kdy nám postupně zpracovala několik variant řešení FVE od instalace panelů na uvažovaném zastřešení parkoviště zaměstnanců, přes pokrytí střech téměř všech budov v areálu firmy KREDIT až po finální variantu, která byla pro realizaci FVE KREDIT nakonec zvolena. Většina současných střech a u nových výrobních hal ani skelet budov nebyly konstruovány pro větší zatížení a bez významných nákladů na jejich zpevnění na nich není možné fotovoltaické panely umístit. To bylo možné pouze u dvou střech - přístřešku haly III a střechy haly X, na nichž je dnes umístěno přes 438 ks FV panelů s celkovou kapacitou 192 kWp. V tuto chvíli je již FVE funkční a probíhá administrativní proces vedoucí k jejímu napojení na distribuční síť EG.D. Předpokládáme, že během měsíce září tohoto roku by měla být FVE KREDIT v plném provozu.

Jak už bylo výše uvedeno, ochrana životního prostředí je významnou prioritou vlastníka firmy KREDIT společnosti Gonvarri Material Handling. Ta přijala závazek, že do roku 2030 sníží uhlíkovou stopu alespoň o 40%. Realizace projektu FVE KREDIT není prvním příspěvkem k plnění tohoto závazku ze strany naší firmy. Již v roce 2021 jsme ve všech výrobních halách a části administrativních prostor provedli výměnu klasického osvětlení za ledkové a ještě před příchodem nového vlastníka byla pro vytápění administrativních a sociálních prostor v hale IX a v hale X instalována celkem 3 tepelná čerpadla. Cílem vedení firmy KREDIT je a bude i nadále hledat nové možnosti, jak splnit svůj závazek a uhlíkovou stopu minimalizovat.