Jak jednoduše zvýšit kapacitu skladování ve stávajícím skladu?

Výměnou stacionárních regálů za technologii pojízdných regálů dosáhnete ve svém stávajícím skladu téměř dvojnásobné skladovací kapacity. Koleje lze instalovat i do stávající podlahy, podobně jako se tomu rozhodl náš zákazník na Slovensku.