Investice do budoucnosti! Gonvarri Leadership Program.

Náš vedoucí elektro oddělení Pavel Goroš úspěšně absolvoval závěrečný modul vzdělávacího programu Gonvarri Leadership v Berlíně, kde předvedl své nové znalosti z oblasti vzájemné spolupráce a řízení procesů.🤝

"Je to skvělá příležitost, jak získat celkové povědomí o skupině Gonvarri, strategických plánech, výrobních procesech, práce s daty apod. Díky tomuto programu jsem si lépe osvojil nástroje pro spolupráci, které jsem schopen využívat pro obohacení své práce. Mimo jiné jsem měl možnost se seznámit s lidmi z různých zemí napříč Gonvarri Material Handling. Tímto programem to ovšem nekončí ale naopak začíná". - dodává Pavel Goroš.

Zaměstnanci jsou jedním ze základních kamenů společnosti.

Z tohoto důvodu společnost Gonvarri vytvořila Leadership Program. V průběhu jednoho roku účastníci absolvují vzdělávací program, který je rozdělen do různých modulů. Témata zahrnují klasické jednotky řízení podniku, výrobu a logistiku, jakož i témata týkající se vedení a rozvoje zaměstnanců. Mezi lektory jsou odborníci ze skupiny a přednášející z renomované obchodní školy ESCP.