Úspěšně jsme prošli certifikací ISO 45001

Získáním certifikátu jsme dosáhli shody s právními požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, minimalizovali jsme rizika ohrožení zdraví při práci, zlepšili vztahy se zaměstnanci a získali efektivní systém, který reaguje na změny v legislativě.

 

Certifikace managementu podle normy ISO 45001 přináší společnosti zvýšenou důvěryhodnost díky mezinárodně uznávanému certifikátu s platností na 3 roky. Během této doby jsou prováděny dozorové audity. Po třetím roce následuje recertifikační audit. Norma ISO 45001 je kompatibilní s normami systému řízení ISO 9001 a ISO 14001.

 

Pro certifikaci byl vybrán renomovaný certifikační orgán BUREAU VERITAS. Obchodní společnost KREDIT úspěšně prošla certifikací STAGE 1 a STAGE 2 bez neshod a je certifikována podle výše uvedené normy systému managementu od 24. 4. 2024.